Främsta orsakerna till Erektil dysfunktion i Sverige

diabetes faktorer som orsakar erektil dysfunktion

Har du diabetes (en viktig orsak till ED)?
Diabetes är ett mycket vanligt tillstånd som påverkar män i alla åldrar. I Stockholmsmanliga åldrande studie hade män med behandlad diabetes en åldersjusteradeförekomsten av fullständig ED på 30%! Efterverkningar av diabetes är väldokumenterade och inkluderar vaskulära och neurologiska skador, som båda är viktiga orsaker till impotens, som har sin grund i vaskulär insufficiens ochdiabetesneuropati, respektive. Endast läkemedel Viagra eller Cialis behandling kanha hög effekt i en sådan sak. Standard kliniska undersökningar kan elimineradiabetes som en orsakande faktor. 

Har du en neurogen grund för hans ED?
Det kan vara ett fysiskt problem med nervsystemet. En historia av SCI, bäckentrauma, bäckenkirurgi (särskilt till prostatan), multipel skleros, perifer neuropati på grund av till exempel diabetes eller överdriven alkoholkonsumtion, kan alla bidra tillpresentationen av ED.

Har du en vaskulär grund för hans ED?

  • Diabetes,
  • rökning,
  • hypertoni,
  • hyperlipidemi,

och så vidare, är alla bakomliggande orsaker för vaskulära nedskrivningsbehov.Eftersom erektil svar är ett hemodynamiska fall är det knappast förvånande attskador på fartygen kommer att resultera i delvis eller total förlust av förmågan att intebara uppnå utan också bibehålla en erektion tillräckligt länge för att det ska vara till nytta för sin ägare och hans partner . En standard vaskulär granskning kan avslöjaviktiga ledtrådar som kanske inte bara ange en vaskulär orsak till förlust avförmågan att få erektion, men kan också peka på stora oupptäckta patologi.

Vill du ta några mediciner?
Mediciner, både sådana eller tagit fritiden, kan vara en källa till problemet. Förskrivna läkemedel är kända för att påverka erektionsförmåga
Dessutom har gata droger alla varit kopplade till minskad erektionsförmåga. Alkohol utöver är en välkänd orsak till ED. Detta är viktigt – Viagra (Sildenafil 100mg) kan inte blandas med alkohol. Serius biverkningar kan vara resultat av det. Cialis eller Levitra kan användas med liten dos av alkohol utan biverkningar.

Vad är erektil dysfunktion: den här videon hjälper dig att förstå