Generisk Viagra

Generisk Viagra

Vill du köpa Viagra på nätet

Lägsta pris på generiska Viagra 100 mg. Säker 80% jämfört med offline apotek.

Dosering Rabatt Leverans Beställ
100 mg 15% GRATIS KÖP NU

Användning och förvaring
Ta 1 Sildenafil tablett med / eller utan mat 0,5-2 timmar före sexuell aktivitet. Erektion svar bo hos patienten under 4-6 timmar. För erektion svar kan endast uppnås med tillräckligt sexuell stimulering.

Biverkningar

Endast 2% av män som tar Viagra tabletter ha biverkningar, oftast mild. Vanligaste biverkningar är huvudvärk, rodnad, visuella avvikelser.

Patienter med erektil dysfunktion bör instrueras att besöka sina läkare för bedömning av terapeutisk fördel, inklusive behovet av eventuell dosjustering och för övervakning av potentiella negativa effekter av sildenafil terapi. Ibland kan det vara möjligt att avbryta sildenafil behandlingen på grund normal erektil funktion avkastning.
Hos patienter med blödningsrubbningar eller aktivt magsår, bör sildenafil användas med försiktighet eftersom säkerheten av läkemedlet har inte fastställts.
Möjligheten att sildenafil kan förstärka effekterna av vissa andra läkemedel som uppvisar trombocythämmande aktivitet bör övervägas.

I sällsynta fall har allvarliga, potentiellt dödliga effekter (t ex allvarliga kardiovaskulära händelser) har rapporterats tidsmässigt i samband med sildenafil användning. Bidrag av sildenafil till en dödlig utgång i dessa fall är oklart, delvis på grund av den höga prevalensen av bakomliggande riskfaktorer för plötslig hjärtdöd hos dessa patienter och de ytterligare riskerna med sexuell aktivitet, och förekomsten av allvarliga kardiovaskulära händelser (t ex , stroke, hjärtinfarkt) i kliniska studier var likvärdig för patienter som fick sildenafil eller placebo. Risken för dödlighet med sildenafil ökar i samband med vissa riskfaktorer, som t ex ansträngande sexuell aktivitet i närvaro av kardiovaskulär sjukdom eller allvarliga läkemedelsinteraktioner med organiska nitrater eller nitriter. Eftersom erektil dysfunktion och kardiovaskulär sjukdom har vissa gemensamma riskfaktorer (t ex, dyslipidemi, hypertoni, diabetes mellitus, rökning), ett antal dödsfall, det handlar huvudsakligen om hjärtpåverkan (hjärtinfarkt, hjärtstillestånd, kranskärlssjukdom, svår hypotoni), har förekommit hos medelålders män (medelålder 64 år) som hade en eller flera av dessa riskfaktorer samtidigt fått sildenafil.

Viagra rekreation

På grund av SÄLLSYNTHET av biverkningar, kan Sildenafil användas av män och kvinnor för att förbättra sexuell prestanda och orgasm. För män – det längsta varaktighet sexuell handling, och mycket bättre erektion. Kliniska Resultaten visade att kvinnor som tar sildenafil 100 mg har till 38% fler orgasmer än patienter som fick placebo.